Je vyžadována podpora jazyka JavaScript.

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript. Webový prohlížeč nepodporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript není povolen v tomto webovém prohlížeči."

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k webovému prohlížeči.

Přihlášení pomocí účtu organizace
Přihlásit se

Centrální autentifikační místo
Webový server, na který se snažíte přihlásit, byl zařazen do domény jednotného přihlášení (single sign-on, SSO), a vyžaduje ověření vaší identity platným uživatelským jménem a heslem. Stránka, na které se právě nacházíte, centrálním autentifikačním místem. To znamená, že svoji identitu prokážete skrze tuto stránku prvnímu serveru, na který chcete přistupovat, a tím jste automaticky přihlášen(a) i k ostatním serverům v doméně.

Důležitá upozornění
Nikdy nezadávejte své jméno a heslo do webových formulářů, pokud se nejedná o tuto přihlašovací stránku centrálního autentifikačního místa. Adresa centrálního autentifikačního místa je vždy identity.spstrplz.cz a spojení musí být šifrováno za použití důvěryhodného certifikátu vystaveného důvěryhodnou certifikační autoritou TERENA SSL High Assurance CA 3. Pokud alespoň jedna z těchto podmínek není splněna, své heslo nezadávejte a danou skutečno sdělte správcům na email it@spstrplz.cz
Po zadání hesla se zpřístupní všechny servery, včetně těch, se kterými právě nepracujete. Je zde větší riziko zneužití přístupových práv uživatele, odejde-li od počítače. Pro bezpečné odhlášení je potřeba ukončit webový prohlížeč.