JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in with your organizational account
Sign in

Centrální autentifikační místo
Webový server, na který se snažíte přihlásit, byl zařazen do domény jednotného přihlášení (single sign-on, SSO), a vyžaduje ověření vaší identity platným uživatelským jménem a heslem. Stránka, na které se právě nacházíte, centrálním autentifikačním místem. To znamená, že svoji identitu prokážete skrze tuto stránku prvnímu serveru, na který chcete přistupovat, a tím jste automaticky přihlášen(a) i k ostatním serverům v doméně.

Důležitá upozornění
Nikdy nezadávejte své jméno a heslo do webových formulářů, pokud se nejedná o tuto přihlašovací stránku centrálního autentifikačního místa. Adresa centrálního autentifikačního místa je vždy identity.spstrplz.cz a spojení musí být šifrováno za použití důvěryhodného certifikátu vystaveného důvěryhodnou certifikační autoritou TERENA SSL High Assurance CA 3. Pokud alespoň jedna z těchto podmínek není splněna, své heslo nezadávejte a danou skutečno sdělte správcům na email it@spstrplz.cz
Po zadání hesla se zpřístupní všechny servery, včetně těch, se kterými právě nepracujete. Je zde větší riziko zneužití přístupových práv uživatele, odejde-li od počítače. Pro bezpečné odhlášení je potřeba ukončit webový prohlížeč.